• Siste utgåve
 • Tidlegare utgåver
 • Vinje
 • Tokke
 • Fyresdal
 • Nissedal
 • Kviteseid
 • Seljord
 • Val 2015
 • Opne saker
 • Aktuelt
 • Helg
 • VTB for 30 år sidan
 • Bildegalleri
 • vtbsnap
 • Leiar
 • Ytringar
 • Gratulasjonar
 • Ledige stillingar
 • Kundesenter
 • Logg ut
Aktuelt
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje
Kundesenter
Helg
Me blar i minnebøkene
I mange, mange år var minnebøker populære. Kan hende er det framleis slik. Dikt og vers på rim og kanskje ei teikning eller to utgjorde linene i dåtidas dyrebare personelege eigedel.
Opne saker
Millionkontrakt til Tokke-bedrift
Brunvoll Mar-El på Dalen har nyleg underteikna kontrakt om levering av utstyr til ein ny hybrid hurtigbåt.
I går 15:00
Aktuelt
Tonefull jolekalender i kjømda
Ungdomsbedrifta Showtime ved Vest-Telemark vidaregåande skule på Dalen er i full gang med øvingane til framsyninga «Heim til jol». Ein jolekalender med musikalske luker ventar publikum i desember.
I går 06:00
Digitalt arkiv
Papiravisa
Aktuelt
Kven er på bildet?
Det er Tore Djuve, opphavleg frå Lårdal, som gjerne vil vite kva personane på bildet heiter. – Bildet kan godt vera frå eit pinsevennmøte, seier han.
I går 00:03
Aktuelt
Kan bli ferjedrift heile året
Nissedalpolitikarane skal snart ta stilling til eit forslag om drift av Fjoneferja også i månadene frå januar og fram til 1.mai.
fredag 13:55
Mest lese
BARNESIDA, GRATULERER MED FARSDAGEN!
Telefonkablar til fare for folk og dyr
Mistanke om ruskøyring
Olav Versto: Ei politisk kjempe
Spennande planar for modernisering av skulen
Aktuelt
Vil gjera nesten halvparten av vegane private
Kviteseid-rådmann Øystein Tveit føreslår at 20 av kommunens 50 vegar blir private. Han meiner dette er nødvendig for å gje vegane eit lyft, og for å vera konsekvent i kva vegar som er kommunale og kva som er private.
fredag 00:16
Aktuelt
Innsette takka med å vaske kyrkja
Nasser og Harald sonar i fengselet i Kleivgrend og ville gjere noko for bygda. No har dei vaska ned Moland Kyrkje.
fredag 00:12
Profilerte stillingar
Ledige stillingar
Samhandlingskoordinator
Ledige stillingar
Ringevikarar
Ledige stillingar
100 % vikar stilling som reinhaldar
Fleire ledige stillingar her
Bildegalleri
Fleire bilete frå kulturskulekonserten på Dalen
Sjå elles tysdagsavisa
Gratulasjonar
VTB for 30 år sidan
Veteranlensmannen legg vekk lovboka
23 juli 08:32
Aktuelt
Abrahamsen: – Blei litt sjokkert
Ordførarane i Vest-Telemark la spesielt vekt på responstida i den nye nærpolitireforma då dei møtte Telemarksbenken. Stortingspolitikarane blei uroa av det dei høyrde.
fredag 00:11
Aktuelt
Vil investere 760 000 ved kyrkja
Nissedalrådmannen tilrår å kjøpe meir gravplassareal og auke talet på parkeringsplassar ved Treungen kyrkje. Mellom kyrkja og bedehuset er det fare for liv og helse ved ulike arrangement. Nå skal 150 000 kroner gå til ein plan med tanke på trafikktryggleiken.
fredag 00:10
Aktuelt
Eigedomsskatt-frieri til Bekkevold og KrF
fredag 00:10
Aktuelt
Inviterer til jolestemning i hagen
Nytt av året vil ein lage jolestemning i hagen utanfor Rokk kafé i Seljord med ein ny marknad.
fredag 00:04
Aktuelt
Gjer lokalhistorisk stoff tilgjengeleg
Historikaren Bergit Lisleåsheim Telnes i Seljord er i gang med engasjementet der ho skal samle og tilretteleggje lokalhistorie.
fredag 00:04
Aktuelt
Folkevandring til open skule
Det myssa av store og små då fyresdalelevane og lærarane inviterte til open skule. Igjen kom det inn fleire titals tusen kroner til Laos-prosjekt som skulen har støtta sidan 2009.
fredag 00:02
Aktuelt
Diskuterte norske, kristne, menneskelege og universelle verdiar
Kvart år arrangerer diakonatet i Vest-Telemark verdiseminar. På årets seminar var temaet norske verdiar – kva er norske verdiar og finst det slike?
fredag 00:02
Aktuelt
Kenya-turen eg alltid vil hugse
fredag 00:00
Aktuelt
Helga Flatlands trilogi blir teater
17. mars har «Tarjei» premiere på Nationaltheatret. Det hadde aldri forfattaren Helga Flatland sett for seg.
onsdag 00:20
Aktuelt
Krog er forkjøla – står over NM
Magnus Krog frå Høydalsmo er sjuk og stiller ikkje til start i noregsmeisterskapen denne veka.
onsdag 00:19
Aktuelt
Spennande planar for modernisering av skulen
I rådmannens forslag til budsjett for 2018 er det satt av 16 millionar kroner til modernisering av Kviteseid skule. Torsdag vart dei førebelse planane presenterte for kommunestyret.
tysdag 00:12
Aktuelt
Krev erstatning etter at kommunen avlyste anbodskonkurranse
Matvarehuset AS har klaga både på at anbodskonkurransen om å levere mat til eldre i Seljord blei avlyst, og for det dei meiner er ulovleg direkte anskaffing.
tysdag 00:10
Aktuelt
Idrettshall utsett – usikkert for Skeidet
Fyresdal formannskap utset opning av idrettshallen med eitt år. Ei anna tilråding er at kommunal ressurs ikkje lenger skal hjelpe med kulturarrangementet Skeidet. Og kanskje vil stillingane som kommunalsjefar forsvinne.
tysdag 00:10
/