• Siste utgåve
 • Tidlegare utgåver
 • Val 2015
 • Opne saker
 • Aktuelt
 • Kultur
 • Sport
 • Helg
 • VTB for 30 år sidan
 • Bildegalleri
 • #vesttelemarkblad
 • Leiar
 • Notisar
 • Ytringar
 • Gratulasjonar
 • Ledige stillingar
 • Kundesenter
 • Logg ut
Papiravis
Val 2015
Aktuelt
Ytringar
Arkiv
Kundesenter
Aktuelt
Set kritisk blikk på sakshandsaminga
– Er det kommuneadministrasjonen som bestemmer i Kviteseid? For oss verkar det som skulestruktursaka er eine og åleine bestemt av administrasjonen, seier frustrerte vrådølar.
I dag 00:12
Aktuelt
Usamde med Fylkesmannen
Solveig Sundbø Abrahamsen og Bård Hoksrud frå regjeringspartia Høgre og Frp er ikkje einige med Fylkesmannen i delingssaka i Fyresdal.
I dag 00:10
Aktuelt
Ber politikarane passe på næringsfondet
* Svekka kraftinntekter gjer utslag på Vinjes økonomiplan for dei neste åra. Førebels vil ikkje innbyggjarane merke noko særleg til det, seier økonomisjef Gry Åsne Aksvik. * Men næringsfondet kan få seg ein knekk i åra som kjem. Dersom det skjer, kan det gå utover satsingar på løypekøyring, nærings- og landbruksstøtte og infrastruktur.
I dag 00:09
Digitalt arkiv
Papiravisa
Aktuelt
Samstemte om å få inn Vinjesenter-løyving
Formannskapet tok inn att heile summen på 800 000 kroner som ein treng for å halde oppe arbeidet med Vinje-senteret.
I dag 00:08
Aktuelt
Vil sikre heimebesøk av jordmor
Formannskapet i Vinje var samde i å løyve pengane som trengst for å sikre at alle nybakte mødrer skal få besøk av jordmor.
I dag 00:07
Mest lese
Kviteseiding gjorde det skarpt i poker-NM
Millionar på spel for Vinje kommune
Provosert av Fylkesmannen
Odd bak scenen
– Tikkande miljøbombe i Holtardalen
Aktuelt
Nytt helseprosjekt skapar debatt
Det er knapt fleirtal i Fyresdal kommunestyre for eit helseprosjekt der ein vil involvere alle innbyggjarane i kommunen. Arbeidsmiljøutvalet føreset at tilsette er motiverte til å bidra i gjennomføringa.
I dag 00:06
Kultur
«Eg hev sett øl på dunkjen …»
Teksten over er henta frå eit av versa i drikkevisa «Dunkjen». For eit par veker sidan inviterte Viser i sentrum i Rauland folk til å få nokre av drikkevisene til å bruse att.
I dag 00:04
Profilerte stillingar
Ledige stillingar
Sjukepleiar
Ledige stillingar
Næringskonsulent
Ledige stillingar
Butikkmedarbeider
Fleire ledige stillingar her
Bildegalleri
Aventstida er her
I går 13:24
Gratulasjonar
Amund 4år
VTB for 30 år sidan
Laurdagsprat med folkemusikkonsulenten
I dag 00:00
#vesttelemarkblad
@fruvaas
53 kransekaker blei baka på 6 timar
I går 21:56
Aktuelt
Aktivitetsnivået i høgste laget
– Det totale aktivitetsnivået har vore for høgt. Den midlertidige likviditetskrisa skuldast den totale satsinga, ikkje eit enkelt prosjekt, seier Dag Rorgemoen, direktør i Vest-Telemark museum.
I dag 00:03
Kultur
Adventsljos i mørketida
Denne helga blei adventsljosa tent fleire stadar i Vest-Telemark. I Kviteseid var barna med på joleverkstad før dei vandra med faklar ned til den grøne grana.
I dag 00:02
Aktuelt
Vassfabrikk vil auke til 50 tilsette
Det sprutar ut millionvis av vassflasker frå Telemark kildevann i Fyresdal. Verksemda inviterer kommunen til å byggje ny vassbrønn som skal gje kjærkomne arbeidsplassar.
laurdag 00:16
Helg
«Følte det var ei hard hand som stramma seg til rundt hjarta »
Jobbe, jobbe, jobbe. Overhøyre eige varsel om at noko er galt, veldig galt. Kortare lunte, irritabel, drakk aleine. Det rakna …
Aktuelt
«Gylne måltid» på sjukeheimen
Dei som et middag på Vinje sjukeheim får det beste mattilbodet i fylket. Det er klart etter utdelinga av fylkesprisen «Gylne måltidsøyeblikk».
laurdag 00:12
Aktuelt
– Tenk dykk godt om, politikarar
Skal ein tolke stemninga for innføring av eigedomsskatt ut frå folkemøtet i Kviteseid, blir ikkje den nye avgifta tatt godt i mot. Særleg ikkje hos turistnæringa.
laurdag 00:10
Kultur
Tonedeling med slekt og vener
Elevar i kulturskulen i Tokke heldt konsert i Høydalsmo torsdag. Musikkgleda spreidde seg i det fullsette samfunnshuset.
laurdag 00:07
Aktuelt
Skulestruktursaka mangla på sakskartet
Då hovudutvalet for oppvekst og omsorg (HOO) i Kviteseid skulle handsame budsjettet, kom det klage på sakslista. Saka om skulestrukturen var nemleg ikkje på kartet.
laurdag 00:06
Opne saker
No kan du nominere til årets vesttele
Kven meiner du fortener heiderstittelen «Årets vesttele 2015»?
laurdag 00:05
Aktuelt
Vidar Tveiten heidra for tunellteknikk
Torsdag fekk Vidar Tveiten «gullfeiselen» for lang og dyktig innsats i arbeid med tunellar – og ikkje minst for å ta vare på det ytre miljøet i anleggsarbeid.
laurdag 00:05
Aktuelt
Kjøper næringsaksjar for ein million
Utvikling av Telebygget næringshage i Seljord er viktig, meinte eit samrøystes formannskap fredag. Dei vedtok at kommunen kjøper aksjar for ein million kroner.
laurdag 00:04
Aktuelt
Starta eige firma
José Aravena (37) på Dalen har lenge hatt lyst til å starte sitt eige firma. I vår tok han avgjerda. No har han drive Dalen Rør og VVS sidan mars.
laurdag 00:02
Aktuelt
Manglar over 100 sauer
Av dei 62 sauene vrådølen Trygve Straumsnes manglar, er det 13 vaksne. I same området har Gunnar Veum mista ni vaksne og 32 lam. Der blei det funne ein elgkalv tatt av ulv.
torsdag 00:16
/